ebank.vtc.vn

VTC eBank sẽ được chuyển sang tên miền mới tại https://id.vtc.vn.
Hệ thống quản lý tài khoản VTC eBank sẽ được chuyển sang tên miền mới tại https://id.vtc.vn. Từ ngày 01/03/2013 https://id.vtc.vn sẽ trở thành website chính thức và duy nhất giúp khách hàng quản lý tài khoản VTC bao gồm: Nạp Vcoin, mua sắm, ...

ebank.vtc.vn GENERAL INFORMATION

Name ebank.vtc.vn
Length : 9 characters
Subdivision of the domain ebank.vtc.vn is sub domain of vtc.vn
Character Set UTF-8
Icon
Sum of Loaded Time 9.815 Seconds
Loaded Speed Graph

ebank.vtc.vn SUMMARY

Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/8.0
Javascript library jquery
IP Address 117.103.205.107
Google Analytic UA-37547585-1
Domain: vtc.vn 

Issue Date: 2006-01-26 00:00:00.0
Expired Date: 2016-01-26 00:00:00.0

Owner Name: Tổng Công ty Truyền Thông Đa Phương Tiện
DNS: dns1.vtc.vn 117.103.228.101, dns2.vtc.vn 222.255.237.207, dns3.vtc.vn 117.103.208.254

c.vn 11

ebank.vtc.vn SEO SCORE - 47/100

Domain (0/10)

ebank.vtc.vn

Loaded Time (2/10)

9.815 Seconds

Total of Images (5/10)

There are 0 images at ebank.vtc.vn.

And Found 0 images to have alt attributes.

Frame (10/10)

No

Flash (10/10)

No

Total of character at ebank.vtc.vn (5/10)

6422 characters

Meta Description (5/10)

No - Hệ thống quản lý tài khoản VTC eBank sẽ được chuyển sang tên miền mới tại https://id.vtc.vn. Từ ngày 01/03/2013 https://id.vtc.vn sẽ trở thành website chính thức và duy nhất giúp khách hàng quản lý tài khoản VTC bao gồm: Nạp Vcoin, mua sắm, ...

Keywords (0/10)

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords

Out link (10/10)

id.vtc.vn

Tag (0/10)

H1 H2 H3 H4 H5
0 0 0 0 0

ebank.vtc.vn STATISTIC & DETAIL HEADING